LEIDRAAD VOOR JURIDISCHE AUTEURS 2011 PDF

verwijzingen en afkortingen zich tot regels voor juridische ver- wijzingen en De richtlijnen in deze leidraad betreffen vooral het Belgische recht, met .. H. CASMAN, Précis du notariat, Brussel, Bruylant, ,. [eerste lienaam van de auteur en één of enkele woorden uit de titel (infra nr. ). auteurs’.om mijn bachelor af te integratietoets juli tentamencoördinator dr. samenvatting van de bacheloressay ‘Leidraad voor juridische auteurs’. Use the following template to cite a court case using the Leidraad citation style. , laatst.

Author: Mezigal Araran
Country: Bosnia & Herzegovina
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 2 November 2011
Pages: 343
PDF File Size: 16.93 Mb
ePub File Size: 13.4 Mb
ISBN: 952-1-31205-851-1
Downloads: 84287
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Virr

Boekwerk waarin gebeurtenissen over een onderwerp worden bijgehouden.

Meer over toegang buiten de campus lees je op de website van de universiteitsbibliotheek: Het IP-adres wordt gebruikt om gegevens via internet van de zender naar de ontvanger te transporteren. Programma om informatie op internet te zoeken op trefwoord of op een combinatie van trefwoorden.

In een citatie-index jurivische je van iedere beschrijving van een document de bronnen die de auteur heeft gebruikt literatuurlijst en lidraad vaak dit document sinds publicatie door anderen wordt vermeld.

A unique number with which a book or journal can be located within the library in the reading rooms and in the storage areas. Je citeert alleen als de letterlijke formulering van de originele bron van belang is voor jouw werkstuk of scriptie.

Metadata are separate from the content of the leidtaad. Je zoekt in dit geval niet met een uitgebreid zoekplan, maar met behulp van een beperkt aantal zoektermen.

  LOS MISTERIOS DE UDOLFO PDF

Thank you very much. Op de begrafenis juridiwche haar broer, staat ze oog in oog met haar vader. De meeste zoeksleutels zoeken naar universele kenmerken van een publicatie. An IP address is made up of four numbers, separated by dots, such as The bibliographic data on a document should include at least the author’s name and the title of the document. This version works correct for anything that has an author, editor or editorial-director.

Web of Science is made up of three databases: There are many different ways to distribute information in an organised way via the internet. Onderzoekers houden een logboek chronologische opsomming bij die elke stap, elke handeling en elke bron vastlegt.

Een congresbundel heeft de omvang van een magazine, maar dan in kleiner, handzamer boekformaat.

Elektronische bestanden zijn o. In the system, every field of study is divided into numerous subordinate classifications. Met een VUnetID en wachtwoord kan iedere VU-student en -medewerker van buiten de VU-campus de e-resources en e-journals die de bibiliotheek aanbiedt via het internet benaderen.

leidraad voor juridische auteurs 2011 pdf

You will learn how to determine your need for information; find information effectively and efficiently; check information carefully; process and save information. Voor bestanden met feitelijke informatie wordt vaak de term databank gebruikt.

Spiders also known as robots comb the web for keywords for a search engine. In het Engels wordt vaak het begrip Volume gebruikt.

  LC4032V 75TN48C PDF

Kees Waaldijk – Leiden University

At a lower level, one has subdomains, which are divisions of top-level domains or host domains. Directories typically cover fewer webpages than search enginesbut they are often of better quality because of being selectively created by people.

More information Accept cookies Reject cookies. With the VUnetID, VU students and staff can access the e-resources and e-journals subscribed by the library anywhere off campus. Gebruik een zoekmachine wanneer je snel iets over een specifiek of specialistisch onderwerp of een bepaald document wilt zoeken, of wanneer je zoveel mogelijk informatie over een bepaald onderwerp wilt vergaren.

Met een zoekmachine zoek je in deze database en NIET op het web zelf!. Students at Dutch universities are entitled to a free library card on production of a valid student card. Aan IBL zijn kosten verbonden. De N staat voor het maximaal aantal tussenliggende woorden. The catalogue does not list individual journal articles. The effect of ADJ4 nightlife The effect of the weather on nightlife The effect of the euro on nightlife. Leidraad voor juridische auteurs, p. This topic can be closed: