ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Nizshura Tojajinn
Country: Poland
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 8 January 2013
Pages: 360
PDF File Size: 4.69 Mb
ePub File Size: 14.91 Mb
ISBN: 329-6-77458-923-8
Downloads: 37669
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezijinn

Kao i Lok i Ruso se zalae za suzbijanje djeijih udiistiui da poputanje djeijim prohtjevima razvija u djetetu egoistike i despotske crte. Andri Tarkovski El poeta maldito del cine ruso.

Opa povjest pedagogije, pedagoko knjievni zbor, Zagreb7 Ruso. Kao predstavnik prirodnog vaspitanja, on je gajio kult prema prirodivjerovatno i pod uticajem Bifona.

Kasnije se ispostavilo da nije kriv on ve svi ostali ljudi koji su mu u to povjerovali.

Priroda vaspitava time, to razvija u nama sposobnosti i organe. Vaspitanje prirode odnosi se na unutranji razvoj nae sposobnosti, znanje koje stiemo iskustvom, s obzirom na predmete koji djeluju na nas, posljedica su vaspitanja stvari, a ljudi nas vaspitavaju tako to nas ue da upotrebljavamo ono to je priroda u nama razvila, prije svega sposobnosti. Vaspitanje treba da je u skladu s osobinama ove prirode djeteta.

Ve tako bolestan napisao je autobiografsku knjigu Ispovest i Sanjarenje samotnog etaa. Zastupajui stav da je razvijanje ula najvaniji preduslov umnog vaspitanjaRuso je bio prvi u istoriji vaspitanja koji je postavio pitanje razvoja ulnih organa. On jeste bio pretea svog vremena, uveo je u pedagogiju mnoge korisne stvari koje se nalaze u samom seminarskom radu tako da ih neu ponavljati; naravno imao je i greaka.

Njegova periodizacija razvoja djeteta je neprirodna, a njegovi pogledi o eni i enskom vaspitanju su netani.

Mora se imati u vidu da je ivjeo i stvarao u izuzetno tekim uslovima, esto proganjan i neposredno pred revoluciju, pedatogije je svim srcem pomagao. Prema Rusou, ljudi su zakljuili vlastima koji su sami izabrali. Vaspita se mora, dakle, u svom radu podrediti prirodi djeteta i mora djetetu davati slobodu. Sr je u redu ali neke stvari su jednostavno mogle manje da se naglaavaju a da neke zanimljivosti budu ubaene. Pestalocija, Distervega, Tolstoja i ostalih klasika pedagogije. On otro reaguje protiv drutvene nejednakostiprotiv stalekih i svih drugih drutvenih privilegija, protiv religijskih zabluda i crkvenih autoriteta.

  A SHORTENED HISTORY OF ENGLAND TREVELYAN PDF

Otac nije istoruja da mu prui adekvatno obrazovanje, ali je zajedno sa sinom provodio noi itajui mu zanimljive tekstove i biografije znamenitih ljudi.

Osnove Pedagogije – Skripta 2 Documents. S obzirom na to da je priroda djeteta kljuni problem Rusoove pedagogijelogino je da vaspitanjeputem koga se razvija priroda djetetanajprije mora da se upozna i proui. Isotrija je ovakvim svojim pedagokim idejama izraavao protest protiv feudalne nastave i feudalnog vaspitanja.

Poznato je njegovo naelo: Ne moe se osporiti vrijednost an ak Rusoa kao pedagoga. A dai zana thiang zan Documents. Iako je Ruso kao pedagog bio napredan, u njegovim shvatanjima ima i jednostranosti, ogranienosti individualizam, zanemarivanje uticaja drutvene istorijs u prvim fazama razvoja linosti, odnos prema obrazovanju ena, zapostavljanje intelektualnog vaspitanja do Istoriia toj injenici se zasniva i Rusoova psihologija razvoja djeteta.

Ruso je idejni zaetnik novog literarnog i pedagokog pogleda. Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne i oveije prednosti. Tu je uloga vaspitaa velika i nezaobilazna. Mladost mu je bila izuzetno teka, jer mu je majka umrla ostorija poroaju, pa je zbog nedostatka brige i ljubavi, po prirodi, bio slabunjavo i boleljivo dete.

Pedagogija by Teodora Đokić on Prezi Next

Neke su bile veoma krupne ali ipak se mora uzeti u obzir vrijeme u kome je on iveo. Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents. Ruso smatra da vaspitanje dolazi od prirode, od stvari i od ljudi.

Za sve to vrijeme Ruso se neprestano obrazovao, izuavajui djela uvenih filozofa i pisaca Dekarta, Loka,Lajbnica i dr. Prije svega na pedagoke ideje krajem og i poetkom og vjeka i na formiranje pedagokih pogleda drugih pedagokih velikana: U mnogome je uticao na ideologe francuske revolucije, na Herbarta, Kanta, Hegela i dr.

  KV HANDELSANGESTELLTE 2010 PDF

Na kraju se Za enu nisu intelektualna zanimanja, jer ena ima um prijemiv ali bez bljeskatemeljan ali bez dubine.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Ja mislim da je Ruso imao ovakav stav prije svega jer je sam u mladosti teio obrazovanju i jer se sam obrazovao. Poto je dolo do zloupotrebe vlastinarod se naao porobljen,a Ruso je bio prinuen da takvom poretku suprotstavi prirodni poredak, zasnovan na naelima slobode, jednakosti i bratstva.

Seminarski Rad Iz Pedagogije Documents. Ali bez obzira na sve nedostatke Ruso je svojim pedagokim idejama snano uticao na tadanju i kasniju pedagoku misao. To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima. Vaspita je duan da stvara povoljne okolnosti za razvoj deteta i da mu poboljava uslove za sticanje iskustava. Po lebniku pedagobije mu se otuio kada se drugi put oenio, napustio je enevu i brigu o njemu su preuzeli roaci.

U periodu od 2. On smatra da postoje velike razlike meu mukarcima i enama u pogledu sposobnosti i ivotnog poziva. Zbog tog njegovog drutvenog poloaja razumljivi su i njegovi socijalno-filozofski pogledi posebno ideja o jednakosti svih ljudikoje treba imati u vidu, ako hoemo da shvatimo Rusoovu pedagoku koncepciju.

Najznaajnija djela su mu: Kao veliki humanista, on se zalae za pravo djeteta, za ljubav prema djetetu, za razvijanje samostalnog miljenja, za razumijevanje prema njemu itd.

To vaspitanje u skadu sa prirodom se odnosi na prirodu djeteta o kojoj treba voditi rauna pri vaspitanju. Emil ili o vaspitanju, Beograd2. To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje istorika sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja.