GALIP CANSEVER OTOMATIK KONTROL PDF

galip cansever otomatik kontrol pdf file. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for galip cansever otomatik kontrol pdf file. Will be grateful for . Galip Cansever Ders Notu. Otomatik Kontrol Sistemleri – Sakarya Üniversitesi Final Soruları. Genel Matematik – Cihan EROĞLU Geniş. Güç Elektroniği – Sakarya Üniversitesi Vize Soruları. Uploaded by. EEM Ders Notları · Otomatik Kontrol – – Cansever Ders Notu.

Author: Zulkishakar Yole
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 2 May 2015
Pages: 349
PDF File Size: 10.56 Mb
ePub File Size: 3.57 Mb
ISBN: 250-2-73813-726-8
Downloads: 26658
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maukasa

Misyonerlerin alma Yntemleri, Prof. Apokrif Petrus ncili”, Prof. Basm, Ankara,s. Mecus Dininde Mehdi nanc”, Do. Hristiyanlkta Din ve Din Anlay”, Prof. Ermeni Kilisesi ve Trkler, Prof. Tevhd-iTedrstKanununun yaynlanmasvemedreselerinkaldrlmasndansonraMedrese-iSleymniye, stanbul lhiyat Fakltesi adn alm ve bu ilk lhiyat Fakltesinin ders program-nda Trk Trh-i Dnsi ve Trh-i Edyn derslerine yer verilmitir.

Dinlerde alma Hayat ve Meslekler, Dr. Memleketimizde, ilk defa, bu eserle, uzun yllar sren aratrmalarn sonucu olmakzere,birDinlerTarihiyazlmoluyor. Gagauzlar’da Kurban Klt”, Yrd. Hazar ve Karay Trkleri, Do. Hristiyan Konsilleri Bibliyografyas”, Prof.

  AMANO PR600 PDF

Brahmanizm, Budizm, Zerdtlk, intoizm ve Konfy-anizm v. Misyonerlik Faaliyetleri ve Trkiye”, Prof. Basm, Isparta,s.

Oysaki gnmzde benimsenen tarih M. Pavlus Teolojisinde Gnostik Unsurlar”, Do. NihayetHilmimerBuddannDinler Tarihi kitab ylnda yaynlanyor. Ortadou Mozaii Sryanler-Nasturler, Do.

YTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Bölümü

Dinler Tarihi Dersleri I. Eski Trk Dini Tarihi, Prof. Hi kaynak zikredilmeksizin kaleme alnm olan bu eser, daha ok halka muhtelif dinler hakknda bilgi vermek amacn gdyordu. Gnay Tmer’in Hayat ve almalar”, Dr. Hilmi mer Budda, eserinin nsznde yle diyor: Gnay Tmer’in Metodu”, Prof. Dinler Aras Diyaloga Niin htiya Vardr? Pavlusun Ahlk Anlay, Yrd.

Birinci ksmda kitaplar -en son basklar gz nnde bulundurularak- ikinci ksm-da ise makaleler alfabetik sralamaya gre dzenlenmitir. Hattaslmlemindebtnpey-gamberlerintarihini,ilmbirmetodlaveilmkaynaklarzikredilerek,ayrntlbir ekildeinceleyen,tatminedicibirpeygamberlertarihinebilerastlamakpek mmkn deil. Mnafklk ve Dnmelik canxever Bir Aratrma”, Do.

SUIFD20__Trkiyede Dinler Tarihi almalar-Galip Atasaun(p203-248)

Dou dillerinde tarihin bu blm hakknda imdiye kadar bir ey yazlmam olduundan, dilimizde zel bir ismi de bulunmamakla birlikte yet-i kermedeki es-trul-evvelntabirindenmitolocyamuradedildiindenmitolocyakelimesiniArapa Estr kelimesiyle tercme ve muhtelif milletlerin estrini zet bir ekilde toplama ve yazmay uygun buldum. Blmde, din hayatn ibtida ekilleri, Afrikadaki vahi kavimlerin dinleri, Ameri-kadakiilkelkavimlerindini,OkyanushalkdinleriveII.

  1523E TM PDF

Hristiyanlk, Yahudilik ve slm’da Tvbe, Yrd.

Din ve nan Szl, Do. This paper is composed of two parts; one includes the books and the other one includesthearticlesintheHistoryofReligions. Hristiyanlkta iddetin Meruiyet Zemini, Do. Brn’ye Gre Dinler ve slm Dini simli almasnda Prof.

Gnmzde Adventizm ve Adventistler, Do. Gnmzde Katolik Hristiyanlk, Dr.

Bu gibi dnceleri ilm yetersizlik olarak maruz grmek mmkndr. Protestanlk Tarihinde Kalvinizm, Dr.

Ahmed Mithad Efendi, Dinler Tarihinin umum tarihteki din bilgiyi yalnz genilikbakmndandeil,onlarbirbirleriylemukayeseetme,benzervefarkl ynlerinigsterme,zamanierisindekieitlietkileimvegelimelerinibelirtme, sistemlibirtahlilveincelemeyetbitutmabakmndandafarkllkgsterdiine ksa da olsa deiniyor. Bukaynaklarkitapierisinde kullanlm ve yerleri ayr ayr gsterilmi olmamakla beraber, muhtelif kaynaklarn zikredilmesi elbette faydadan ri deildir. Muhtemelen, srail,YunanveRomallarnlehindebulunankaynaklarnetkisiylekalemealnm olanbukitapta,bizgnmzdekiilmhakikatlerinyanndabulunmaktanziyade, ancak bir tarihe olarak ismini zikretmeyi uygun buluyoruz.