DIATERMIA KRTKOFALOWA PDF

Author: Tolrajas Fegul
Country: Australia
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 12 June 2015
Pages: 84
PDF File Size: 18.70 Mb
ePub File Size: 18.39 Mb
ISBN: 483-5-55393-635-7
Downloads: 69867
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tok

Zaley ona od temperatury powietrza w komorze sauny i czasu jegooddziaywania. Skada si ono ze zbiornika na cieky azot, wyposaonego w wentylnastawczy, regulujcy wpyw pozostajcego pod cinieniem gazu zezbiornika. Naley pamita, e temperaturawody w strumieniu natryskowym musi by wysza od temperatury wodyw wannie C.

Reakcja ustroju bdzie zatem silniejsza, jeli wpyw stosowanejtemperatury bdzie niezgodny z tym rytmem, tzn. W czasie polewania grzbietu i barkw do osoby wykonujcej zabieg chroni kark i gowprzed dziaaniem wody.

Temperatura subiektywnie obojtna 34CWpyw czynnikw termicznych na ustrj polega na oddziaywaniu naregulacj ciepln ustroju. Moe by ono take ksztatowaneprzez temperatur wntrza ciaa, czyli jego czci rdzennej.

Temperatura wody w wannach kinezyterapeutycznych wynosi w zale-noci od wskaza C. W latach szedziesitych naszego stulecia wgierski uczony E.

Przewleke stany zapalne, stany pourazowe, przewlekezapalenia staww i zapalenia okoostawowe, przykurcze bliznowate. Nadcinienie ttnicze bez zmian chorobowych w narzdach,nerwice naczynioruchowe.

Przeciwnie, jeeli otaczajce powietrze jest nasycone par wodn, parowa-nie moe by utrudnione, a nawet niemoliwe. Polewanie mona rozszerzy na ca koczyn, dochodzc do okolicy stawu biodrowego. Sabatowskiego, jednego z twr-cw wspczesnej balneologii, autora wielu prac i podrcznikw. Cz korowa i rdzenna zakrop-kowana organizmu ludzkiego w krtkoflowa 20st.

  CHOKHER BALI BY RABINDRANATH TAGORE PDF

WodolecznictwoWodolecznictwo, zwane rwnie hydroterapi, jest dziaem lecznictwafizykalnego, w ktrym wykorzystuje si oddziaywanie wody na ustrj. Po osigniciu wysokoci opatki wraca si ponow-nie ku doni.

W niektrych uzdrowiskach wykonuje si zimne okady z solanki.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

W temperaturze otoczenia od 18 do 22C organizm oddaje ciepo drogprzenoszenia i promieniowania. Jest onstosowany do znieczulenia w maych zabiegach chirurgicznych orazurazach sportowych. W pierwszym przypadku, w zalenoci od nasilenia bodca,dochodzi do uszkodzenia tkanki, czyli upoledzenia lub zniesienia jejczynnoci, oraz zaburzenia lub zniszczenia jej struktury. Epokowe odkrycie w r. Stan takipowoduje zmiany w wielu ukadach i narzdach ustroju. W redniowieczu nie dbano o higien, zdrowie, sprawno i estetykciaa i dlatego na cae stulecia zahamowany zosta rozwj fizycznych metodleczniczych.

Wpyw cinienia statycznegoprowadzi do zmniejszenia obwodu rnych czci ciaa ludzkiego zanurzo-nego w wodzie i wystpuje szczeglnie wyranie w pozycji stojcej,powodujc przesunicie krwi z y skry i jamy brzusznej do klatkipiersiowej, na ktr cinienie to oddziauje sabiej, ze wzgldu na obecnow niej powietrza.

Kierunek prowadzenia strumieniu wody w natrysku biczowym wg Jankowiaka. Wskazania do stosowania zimnych zabiegw miejscowych s bardzorozlege i zwizane z ich wpywem przeciwzapalnym, przeciwblowym,przeciwobrzkowym oraz zmniejszajcym napicie mini.

  JUNIPER SSG5 PDF

Czynno pukania mona powtarza kilkakrotniew czasie jednego zabiegu. Z pra-wa tego wynika zatem, e odczyny wywoane w tkankach przez promienio-wanie elektromagnetyczne bd zaleay od iloci pochonitej energii.

Dokadniejszy jest opracowany przez Cordesa na uytek hydroterapii6-stopniowy podzia odczuwania temperatury wody, ktry przedstawionow tabeli 2. Wystpienie nieprawi-dowego odczynu na zimno jest wskazaniem do natychmiastowego prze-rwania zabiegu wodoleczniczego.

Wanym czynnikiem mechanicznym, dziaajcym na ustrj w kpieli,jest opisany prawem Archimedesa wypr wody, zwany rwnie wyporemhydrostatycznym;gdzie: Cz jego jednak wnika w gb orodka, ulegajc w nimczciowemu lub cakowitemu pochoniciu.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Wystpujce wwczas wzmoone pocenie si jestmechanizmem obronnym ustroju, zapobiegajcym przegrzaniu. Dziki takiemu postpowaniu w czasie wdechu wnika do puc wikszaobjto powietrza. Przed krtkofzlowa zabiegu czciowego poleca si choremu umycie twarzy i szyi zimnwod, a przed polewaniem cakowitym rwnie i klatki piersiowej.

Uzyskuje si zmniejszenielub zniesienie blu oraz zwikszenie ruchomoci staww.