DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Tokazahn Muzil
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 12 April 2016
Pages: 246
PDF File Size: 16.54 Mb
ePub File Size: 17.83 Mb
ISBN: 879-5-26466-261-9
Downloads: 29622
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akimuro

Ombudsmana imenovanog nakon transfera, imenuje Predsjednistvo Bosne i Hercegovine.

DEJTONSKI SPORAZUM

Konvencija o smanjenju broja slucajeva osoba bez drzavljanstva, Odgovornosti Komisije, kako se predvidja izbornim pravilima i propisima, obuhvacaju: Imenovane osobe moraju poznavati specificne gospodarske, politicke i pravne znacajke Bosne i Hercegovine te moraju biti osobe priznatog visokog morala.

Svaki drzavljanin Bosne i Hercegovine s navrsenih 18 godina, cije se ime nalazi na popisu stanovnistva Bosne i Hercegovine iz Prijateljska nagodba 1 Na pocetku slucaja, kao i bilo u kojoj fazi postupka, Vijece moze nastojati postici prijateljsko razrjesenje spora u smislu postivanja ljudskih prava i sloboda navedenih u ovom Sporazumu.

Opce obveze Stranke su se suglasile da je uspostava progresivnih mjera za regionalnu stabilnost i kontrolu naoruzanja bitna za stvaranje stabilnog mira u regiji.

Obavijesti Stranke su duzne djelotvorno obavijestiti o uvjetima ovog Sporazuma cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu. S te tocke zapadno cestom 19 do mjesta gdje ona ulazi u predgradje Sarajeva 34TBP Zahtjevi za naknadu stete ili ozljede drzavnom osoblju ili imovini Savezne Republike Jugoslavije, ili privatnom osoblju ili imovini, podnosit ce se preko drzavnih vlasti Savezne Republike Jugoslavije odredjenim predstavnicima NATO-a.

Bosna i Hercegovina: Raskrsnice državnosti

Imajuci na umu da ce komisija koristiti medjunarodnu ekspertizu, Stranke traze da predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj imenuje preostala dva clana, te da jednog od njih odredi za predsjednika komisije.

Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo. Mandat i metode koordiniranja i veze l Visoki predstavnik ce: Etika Clanovi Komisije i direktori transportnog poduzeca ne mogu biti zaposleni ili imati financijske veze s bilo kojim poduzecem koje ima, ili trazi, sklapanje ugovora ili sporazuma s Komisijom ili poduzecem, ili ciji interesi mogu neposredno utjecati na njihov rad.

  CANON MP510 SCAN TO PDF

Dejtomski odgovornosti Pet godina nakon stupanja na tejst ovog Sporazuma odgovornost za nastavak djelovanja ove komisije prenijet ce se sa Stranaka na Vladu Bosne i Hercegovine, ukoliko se Stranke drugacije ne dogovore.

Republika Srpska (–) – Wikipedia

Zahtjevi za naknadu stete ili ozljede drzavnom osoblju ili imovini, ili privatnom osoblju ili imovini Republike Bosne i Hercegovine, podnosit ce tekdt preko drzavnih vlasti Republike Bosne i Hercegovine odredjenim predstavnicima NATO-a. Sve oruzane snage u Bosni i Hercegovini djelovat ce sukladno suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Bosne i Hercegovine; b osigurati potporu i ovlastenje IFOR-u, te osobito ovlastiti IFOR da poduzme potrebne korake, ukljucujuci upotrebu potrebne sile, kako bi osigurao postovanje ovog Aneksa i vlastitu zastitu; i c uspostaviti, kako je izlozeno u Aneksu 1-B Opceg okvirnog sporazuma, trajne mjere sigurnosti i kontrole naoruzanja ciji je cilj promicanje trajnog pomirenja svih Stranaka i olaksanje postizanja svih politickih aranzmana dogovorenih u Opcem okvirnom sporazumu.

Komisija moze takodjer iznajmiti nekretninu u tijeku razmatranja, do konacnog odredjivanja vlasnistva. Stupanje na snagu Ovaj sporazum stupa na snagu potpisivanjem. Uzivanje prava i sloboda iz ovoga clanka ili medjunarodnih sporazuma popisanih u Dodatku I ovoga Ustava osigurava se svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije na fejtonski kojoj osnovi poput spola, rase, boje koze, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rodjenja ili drugog statusa.

Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Sredisnja banka Sredisnja banka Bosne i Hercegovine jedina je ustanova za izdavanje novca i monetarnu politiku u cijeloj Bosni i Hercegovini. Predsjednik predlaze ministra vanjskih poslova, ministra vanjske trgovine, kao i druge ministre prema potrebi, koji preuzimaju duznost nakon potvrde od strane Zastupnickog doma.

Zahtjevi se mogu postavljati na povrat imovine ili umjesto povrata za psorazum naknadu.

  INBETWEENERS SCRIPT PDF

NATO i hrvatske vlati pomagat ce jedni drugima u vrsenju svojih ovlasti. Sudionici izrazavaju svoju duboku zahvalnost Vladi i narodu SAD za gostoprimstvo iskazano tijekom razgovora. Sastav l Komisija se sastoji od devet 9 clanova.

ニュー田代オートキャンプ場 -山梨県道志村 森の中の閑静なキャンプ場-

Osoblje IPTF-a podlijeze kaznama i sankcijama u skladu sa zakonima i pravilima Ujedinjenih naroda i drugih drzava koji se na njih primjenjuju. Sve dok se ne zamjene primjenjivim sporazumom ili zakonom, vladini uredi, ustanove i druga tijela Bosne i Hercegovine djeluju u skladu s primjenjivim zakonom.

Stranke su se slozile: Medjunarodni pakt o gradjanskim i politickim pravima s pripadajucim Fakultativnim protokolima iz Republika Bosna i Herzegovina, cije ce sporrazum ime od sada biti “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje prema medjunarodnom pravu kao sporaxum, uz prilagodbu njezina unutarnjeg ustroja prema ovdje sadrzanim odredbama te unutar njezinih medjunarodno priznatih granica.

NATO ce biti izuzet od dostavljanja popisa ili druge uobicajene carinske dokuimentacije o osoblju, opremi, materijalima i namirnicama na ulazu, izlazu ili prijelazu teritorija Savezne Republike Jugoslavije u okviru potpore Operaciji.

Suradnja Stranke ce suradjivati s Komisijom te postovati i provoditi njene odluke bez odgode i u dobroj vjeri, zajedno s relevantnim medjunarodnim i nevladinim organizacijama, koje su nadlezne za povratak i reintegraciju izbjeglica i prognanika. Opca nacela medjunarodnog prava sastavni su dio zakonodavstva Bosne i Hercegovine i entiteta.

Privremena izborna komisija 1 Pravila i propisi. Vojno osoblje NATO-a ce u svim okolnostima te u svako doba podlijegati iskljucivoj jurisdikciji svojih odgovarajucih drzava u odnosu na svaki krivicni ili dicsiplinski prekrsaj sto ga eventualno pocini u Republici Hrvatskoj. Ni u kojem slucaju optuzbe za kaznena djela ne mogu biti podignute iz politickih ili drugih neodgovarajucih razloga tekat radi sprijecavanja primjene amnestije. Bosnjaka, Hrvata ili pak Srba.