ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Buy Analiza i upravljanje bankovnim rizicima by Sonja Brajovic-Bratanovic (ISBN : ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free. References [1] Banka za međunarodne namire: Dobre prakse za upravljanje [2 ] Greuning, H. () Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: pristupi za.

Author: Faurisar Gashura
Country: Finland
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 17 March 2015
Pages: 322
PDF File Size: 5.60 Mb
ePub File Size: 4.80 Mb
ISBN: 181-5-57343-221-7
Downloads: 74209
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zolomi

Bitno pitanje kod sustava ranog upozorenja jest pravi izbor varijabli na kojima se temelji predvidanje, raspolozivost pouzdanih podataka unosa kao i ogranicenja koja se odnose na kvantifikaciju kvalitativnih Cimbenika usko povezanih s rezultatima rada neke banke npr.

Nadzome vlasti bi trebale razmotriti tocnu prirodu rizika ukljucenih te predvidjeti ispravni pristup prema njima. Glavni rizici i teskoce pred kojima se nalaze informaticari ukljucuju: Iako opseg regulative varira, propisi koji se odnose na unutrasnju reviziju ili nadzor obicno pokrivaju politiku i postupaka upravljanja kreditnim rizikom i drugim temeljnim bankovnim rizicima kao sto su upravljanje likvidnoscu, valutni i kamatni rizici te upravljanje rizicima derivata te informaticki i telekomunikacijski sustavi.

Da bi se osigurala dosljednost podataka i izvora izvjescivanja, racunovodstvena se funkcija maze takoder razdvojiti na dva podrucja: Opisite kljucne ciljeve, ulogu i strategiju odjela unutrasnje revizije. Nadzome vlasti zatim obraduju i tumace podatke. Po svojoj prirodi banke pretvaraju rocnost svoje pasive u razliCita dospijeca na aktivnoj strani bilance.

Opis eventualnih podrucja u kojima aktualna nacionalna pravna praksa stvara tesko6e bankama npr.

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima – Free Download PDF

To se cini povezivanjem strukture ulaganja sa odgovarajucim cijenama. Istovremeno, banke moraju biti u stanju ispuniti svoje obveze kao aanaliza su depoziti u trenutku kad one dospijevaju ili njihovo placanje bude zatrazeno. Washington DC ; World Bank.

Politike i postupke bi trebale osigurati da su ispitivanja sustavna te da se vode na ejelovit i dosljedni nacin. Sca Unutrasnja uskladivanja Sustav-na -sustav I Kontrolni racuni privremeni racuni Vanjska uskladivanja Uskladivanja skrbnika Uprqvljanje gotovinski racuni koje podrzava unutrasnja funkcija riznice Gotovina!

  HONEYWELL VR8200A2132 PDF

Opisite njihovo iskustvo, kvalifikacije i lokaciju po sjedistu i podruznicama. Rizik likvidnosti Grupirajte aktivu i pasivu u bilanci stanja prema njihovoj prirodi i popisite ih po redoslijedu koji odrazava njihovu relativnu likvidnost.

Opisite ukljucenost nadzornog odbora u utvrdivanje bank.

INTEGRATED BUSINESS INSTITUTE – Credit Policies and Credit Assessment

Zadrzana dobit za razdoblje Sijedece dobiti i gubici obicno se prikazuju poneto osnovi: Koje su vase prednosti sto se tice ovog rizicnog podrucja? Zrelo pridrzavanje propisa pomaze u razvoju infrastrukture sustava sredstava te u sudjelovanju na sastancima o kvaliteti podataka s kolegama iz poslova riznice i drugih podrucja.

Koji je minimalni potrebni kapital i na koji se nacin vase smjemice o adekvatnosti kapitala razlikuju od smjemica BIS-a? Osnove upravljackog racunovodstva, L. Potencijalno oslanjanje na procjene i sud vanjskih revizora podrazumijeva da nadzomici imaju interes osigurati visoke revizijske standarde, ada revizori ispunjavaju odredene kriterije kvalitete.

Dok savrsena neutralnost mozda nije moguca, pa cak ni potrebna, nadlezna hi se tijela morala truditi da izjednace natjecateljski teren u odnosu na pojedina trzista te da smanje domet zakonske arbitraze. Slijedi pregled nekih od aktivnosti vezanih za racunovodstvene aktivnosti rizifima aktivnosti uskladivanja u poslovima riznice: Raspored rezultata rada doprinosi i olaksava razvoj okvira proracuna rizika i upravljanja rizicima.

Ono ukljucuje nova poglavlja o upravljanju riznicnom funkcijom i upravljanju investicijskim portfeljem stabilne likvidnosti. Cijene transakcija i poreza moraju biti predvidive i providne. Investicije i upravljanje novcanim tijekom. Pretpostavka analize izlozenosti riziku Kljucni sudionici u procesu korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima 3. Razlozi za reklasifikaciju moguce financijske aktive koju bi bsnkovnim prikazivati po amortizacijskom trosku, a ne po vjerodostojne vrijednosti.

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

To stoga koristi donositeljima odluka glede rizika tako da im daje povratne informacije o njihovoj trenutacnoj poziciji te olaksava utvrdivanje buduCih pozicija. Analiza i postavljanje aktive i pasive u odgovarajuca dospijeca i grupiranja na temelju preostalog razdoblja do sljedeceg datuma kada se kamatne stope mogu mijenjati. Following a holistic overview of bank analysis in chapter two, the importance of banking supervision in the context of corporate governance is discussed in chapter three.

Postoje ii biio kakve stavke prihoda i rashoda koje se mogu znatno prenapuhati iii prikazati manjima nego sto jesu? Prikupljanje podataka Korak 7. Troskovi vezani za trgovacke i investicijske aktivnosti 20 9. Financijska tdista i institucije, F.

  BANGLA SHAHITTO PDF

S obzirom na to da je nuzno da podaci koristeni za modeliranje budu dosljedni i pouzdani, odgovomost za osiguranje da je infrastruktura kojom se podaci centraliziraju primjerena trebala bi biti na funkciji modeliranja. Da bi se odrzali na poziciji poznavanja najbolje prakse i vodece tehnologije i tehnika, osobe koje rade na tom podrucju trebale bi odr: Eventualna umanjenja takvih iznosa odobravaju se izravno u zadrzanu do bit.

To se moze uciniti ili na apsolutnoj ili na relativnoj osnovi tj. Predlozene promjene za odredivanje adekvatnosti kapitala 6. Uspostava okvira za korporativno upravljanje i upravljanje rizicima 3. Moguce hi se umanjenje tih iznosa trebalo izravno odobriti na zadrzanu dobit upravljanjd ne bi se smjeloprikazivati u racunu dobiti. Molimo opisite rezultate najnovijeg pregleda vase banke od strane sredisnje banke.

Imate li primjereni pristup novcanim trzistima iii drugim brzim izvorima gotovine?

Procjena strukture i vrste depozitne osnovice te procjena uvjeta stabilnosti i kvalitete depozita je stoga polaziste za procjenu rizika likvidnosti. Nadzomi aranzmani koji obuhvacaju konglomerate cak su slozeniji. This chapter also considers bqnkovnim partnership approach and the emerging framework for corporate governance and risk management, as well as the identification and allocation of tasks as part of the risk management process.

Detaljni upitnik pomaze osobama koje provode dubinsko istrazivanje due diligence ili druge poslove kod analize banaka. Kada je odrzan posljednji sastanak dionicara banke i koliko mu je dionicara prisustvovalo?

Dugovanja prema drugim bankama i kreditnim institucijama a dugovanja prema domacim poslovnim bankama b dugovanja prema stranim poslovnim bankama i kreditnim institucijama c dugovanja prema drugim kreditnim institucijama. Upravljannje li informaticki sustav: