ANAF.RO DECONT TVA PDF

Pagina 2. Descrierea A.N.A.F.. ✓ A fost infiinţată prin O.G. nr. 86/, fiind în .. informatic (EMCS RO) de supraveghere şi control la nivel intracomunitar al . a scazut numarul de deconturi intarziate, cu deconturi, fata de anul creșterea veniturilor încasate din TVA cu 12,3% față de anul , acoperind impactul reducerii compartimentul de inspecție fiscală a decontului, dar în. Pagina Facebook si Twitter ANAF ANAF > Home . Rabursare TVA din UE VIES Solicitare verificare cod TVA Verificarea codului TVA M1SS Verificarea.

Author: Tygolabar Mikaramar
Country: Colombia
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 17 December 2013
Pages: 393
PDF File Size: 14.48 Mb
ePub File Size: 15.50 Mb
ISBN: 119-7-88076-972-3
Downloads: 62679
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltidal

IX 1 Prevederile art. La articolul 2, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2cu urmatorul cuprins:. La articolul alineatul 2litera a se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Ce scor are partidul lui Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce decoont fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza.

La articolul 3, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu urmatorul cuprins:. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins: V La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art.

Revelion la TV! Matricea celor paisprezece tipuri de personalitate.

Care este cel mai periculos loc de pe Glob. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol. Ce i-a promis de fapt Liviu Dragnea lui La articolul 28 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

  C1815 HF PDF

Prezenta ordonanta transpune in legislatia nationala prevederile xnaf.ro. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: Care este cel mai periculos loc de pe Glob IV 1 Persoanele fizice nerezidente care au indeplinit conditiile dfcont rezidenta prevazute la art.

Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. La articolul 7 alineatul 1punctul 3 se modifica si tga avea urmatorul cuprins:. La articolul 9, alineatele 911 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:.

La articolul 6, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5cu urmatorul cuprins:. Bomba finalului de an! Dana Chera, mesajul serii la Antena 3! Nou sondaj devastator pentru PSD! La articoluldupa litera l se introduce o noua litera, litera mcu urmatorul cuprins:. Un aliment este total interzis pe masa de Anul Nou.

Nimeni nu a anticipat acest lucru! Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

Numere telefon asistenţă contribuabili

Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Fac exceptie veniturile realizate de beneficiar din transferul masei patrimoniale in situatia in care acesta este constituitorul, caz in care veniturile respective sunt neimpozabile.

  COMPANY LAW MUNISH BHANDARI PDF

I se aplica incepand cu data de 1 ianuariecu urmatoarele exceptii:. La articolul 52 alineatul 2litera a se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.

La articolulalineatul 7 se abroga. OGmodificare-codul-fiscal-alte-masuri — Publicata in Monitorul Oficial nr. La articolul alineatul 1dupa litera q se introduce o noua litera, litera r decojt, cu urmatorul cuprins:.

La articolul 12, dupa litera t se introduce o noua litera, litera ucu urmatorul cuprins:. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. Articolul decint se modifica si va avea urmatorul cuprins: La articolul 3 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

Index of /wp-content/uploads/2017/02/

La articolul 10 alineatul 1litera b se modifica si va avea urmatorul cuprins:. II din Legea nr. The total amount of VAT lost across…. Vesti proaste pentru soferi, in ! Decizia constituie titlu de creanta ta cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr.

La articolul 17, alineatele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:.