ACCOUNTVIEW HANDLEIDING PDF

UBplus kan gekoppeld worden aan verschillende financiele administraties als bijvoorbeeld Exact Globe en AccountView. Uitzend Software Diensten B.V. Louis . We would like to show you a description here but the site won t allow versie 1 3 Nog hulp kijk dan de instructievideo of lees de handleiding Accountview versie 3 . Pocket WiFi™ online dashboard. 6. Current network panel. 7. Pocket WiFi™ view . 8. Storage view. 9. SMS view. 10 Account view. 11 Device status screen icons.

Author: Basida Duzshura
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 20 March 2008
Pages: 323
PDF File Size: 3.75 Mb
ePub File Size: 1.11 Mb
ISBN: 859-9-84424-845-9
Downloads: 27298
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daran

De naam, de NAW gegevens, de geboortdatum, het sofinummer BSNde bankrekening gegevens en de werknemer documenten handlieding ect.

Bestand “Grootboekrekening nummers” toegevoegd aan menu “Bestand”, submenu “Koppelingen”. Nieuw in versie A – 1 augustus Mogelijkheid om collectief loonberekeningen te herberekenen via menu “Beheer” submenu “Herberekenen” item “Loonberekeningen”. Niet van toepassing indien factuurlayouts per klant worden aangemaakt. Tarieven worden niet automatisch op niet-aktueel gezet, dit moet handmatig gedaan worden.

Twee loonbeslagen gelijktijdig bij de zelfde werknemer werkt als: Bijtelling auto van de zaak toegevoegd.

Titulatuur; de titel van de werknemer bijvoorbeeld dhr. Inschrijfmodule voor werknemers toegevoegd. De gegevens die minimaal noodzakelijk zijn om accountviee werknemer correct te verlonen zijn: Website van de klant, bijvoorbeeld Inschrijfdatum: Mogelijkheid om extra kosten te berekenen als percentage over het loon voor inhoudingen. Nieuwe tab “Werktijden” toegevoegd aan uitzending basisgegevens.

Accounting and bookkeeping for entrepreneurs in The Netherlands – Visma Software

De velden “Arbeidsovereenkomst”, “Code arbeidsverhouding” en “Status werknemer” zijn gewijzigd toegevoegd aan tab “Loonaangifte” van de uitzending basisgegevens.

  AMIR KHUSRO URDU PDF

With Visma eAccounting you can send invoices and manage your business administration online for just 15 euro’s a month. Sms versturen naar de handleidingg. Werknemer is gestorven op datum. Deze optie kan ingesteld worden in de jaargegevens, de kostprijsfactoren kunnen vervolgens worden opgegeven in de premie basisgegevens.

Veld “Digitale chauffeurskaart” toegevoegd aan werknemer basisgegevens tab “Document”. Menu “Loon”, submenu “Batch”, item “Uitvoeren”.

Gegevens klaarzetten voor verlonen en factureren. Indien aangekruist moet het project waarop gewerkte uren betrekking hebben worden ingevoerd nadat de uren verwerkt zijn.

Stel een filter in.

Accountview handleiding download music

Via de MDI-buttons kunnen alle overige handelingen die van toepassing zijn op de werknemer gestart worden. Extra invoervelden in werknemer basisgegevens: Werknemer mag nog verloond worden als er reeds loonberekeningen na zijn aangemaakt.

De introductie bestaat uit de volgende onderdelen: Nieuw in versie december Loonberekening gegevens en tabellen voor toegevoegd zodat kan worden verloond en gefactureerd in Doorfactureren van werknemer onkostenvergoedingen naar de klant, zie vergoedingen.

Geboorte datum van de werknemer Telefoon 1: Nieuw in versie D – 21 oktober Import van uren via Excel bestanden toegevoegd. Export naar Excel als data. Functiegroep in uitzending basisgegevens toegevoegd. UBplus 25 5 Standaard buttons Aanmaken Clieop betaalbestand per vestiging.

Indien achter de vestiging een A staat betekent dit dat deze vestiging tevens de administratie-vestiging is.

Accountview handleiding download music

After the first download, the Updater will automatically notify you of any versie 1 3 Nog hulp kijk dan de instructievideo of lees de handleiding Accountview versie 3 1 Unit4 Multivers versie 2 0.

Werknemer en klant filter uitgebreid met tab “Status”. avcountview

  ETKIN PIYASA HIPOTEZI PDF

Van elke aanbieding status kan een selectie worden acvountview via de button. Fase Fase-instroom faseberekening CAO april De indeling van het jaaroverzicht en de gebruikte kleuren is niet instelbaar. Verplichte invoer project bij uitzending; indien aangekruist moet er bij elke uitzending van deze klant verplicht ook een project worden ingevoerd.

Omschrijving loonjournaalpostregel mutatieregel kan worden ingesteld via menu “Bestand”, submenu “Koppelingen”, item “Financieel”, tab “Verloningen”, veld “Omschrijving loonjournaalpostregel”.

Diverse gegevens alle items in menu “Bestand”, submenu “Diversen” Bij het centraliseren worden de bestanden van de administratie waaruit de optie wordt aangeroepen gecentraliseerd, bestanden uit andere administraties gaan verloren. Verklaring “Seat” Een seat is een gelijktijdige gebruiker in UBplus.

UBplus Handleiding (c) UITZEND SOFTWARE

Dit wordt door UBplus automatisch uitgevoerd, zie ook de systeemvereisten opmerkingen punt 1. De verloning wordt echter niet gewist Klant tarieven In klant tarieven kunnen de afspraken met de klant over overuren, ploegenuren etc.

Mogelijkheid klanten en kontaktpersonen te synchroniseren met Outlook. Maximaal aantal administraties uitgebreid van 12 naar Mogelijkheid beroepen, hamdleiding, branches toe te voegen tijdens wijzigen werknemer cq. Bij een instellen van een centraal klantenbestand worden de volgende bestanden gecentraliseerd: Preview van de te printen gegevens.

Optie toegevoegd om vakantiegeld en reserveringen automatisch in elke loonberekening uit te betalen. Signaleringsbuttons in het uitzendingen scherm: